Info ouders

Opvang in een onthaalgezin kenmerkt zich door de warmte van een gezin, het kleinschalige, de flexibiliteit en de inbedding in het sociale leven van de buurt.
Het kindje wordt gedurende de hele opvangperiode opgevangen door een vaste persoon waarmee het een hechte, warme relatie kan aangaan. Samen met de andere opvangkindjes van verschillende leeftijden, wordt het op een hartelijke en professionele manier opgenomen in het gezin en het gezinsleven van de kinderbegeleider.
Door het kleinschalige is er gelegenheid om het ritme van het kind te respecteren, en ieder kindje de specifieke aandacht te geven.
U kies voor opvang in een onthaalgezin? De organisator van gezinsopvang, Kinderopvang Bowi vzw, kan u hierbij helpen.
U kan terecht bij één van onze kinderbegeleiders die van kinderen opvoeden haar/zijn beroep heeft gemaakt.

Hoe werkt zo een dienst? Hoe kiest u een geschikte kinderbegeleider? Wat kunt u verwachten van de verantwoordelijke en hoe verloopt de opvang binnen een onthaalgezin? Wat kost deze opvang? Wat zijn uw rechten en wat wordt van de ouders verwacht?... Raadpleeg hiervoor onze informatiebrochure voor de ouders.